ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง และ รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีและทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ภาพ: ‎สุขทวี หล่อเทพ

Check Also

กำหนดการเตรียมความพร้อมและแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2564