2222222222 ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะเทคโนโลยี – AMS KKU

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะเทคโนโลยี
วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง และรศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความดี กับ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น

Check Also

รับสมัครคัดเลือกบุคคลประเภทพนักงานประจำเข้าปฏิบัติงาน ของสถานบริการสุขภาพฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รับสมัครคัดเลือ …