2222222222 ขอแสดงความยินดีกับบุคลกรที่ได้รับนักวิจัยดีเด่น – AMS KKU

ขอแสดงความยินดีกับบุคลกรที่ได้รับนักวิจัยดีเด่น

Check Also

รับสมัครคัดเลือกบุคคลประเภทพนักงานประจำเข้าปฏิบัติงาน ของสถานบริการสุขภาพฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รับสมัครคัดเลือ …