การบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2564

โครงการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2564
สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษฯ ประเภท CI
สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษฯ ประเภท PT ทั่วไป

Check Also

Happy new year 2022.