2222222222 “แสดงความยินดี” กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ – AMS KKU

“แสดงความยินดี” กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

“ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความดี กับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัณฑิต เต็งเจริญสกุล ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 

Check Also

กิจกรรม FHU-KKU Online International Exchange Program 2021

วันที่ 5-6 ตุลา …