ตรวจพื้นที่ที่จะเตรียมปรับปรุงและเตรียมสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์

🌳ขอขอบพระคุณ บุคลากรจากกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมตรวจพื้นที่ที่จะเตรียมปรับปรุงและเตรียมสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา
คณะเทคนิคการแทพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
🌳และขอบพระคุณ ผศ. รท. อรรถ ชมาฤกษ์ และทีมงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ผู้ออกแบบอาคารสโมสรนักศึกษาค่ะ
วันที่ 14 ก.ค. 2564
ภาพ/ข่าว: ผศ. วนิดา ดรปัญหา (ผช.คณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร)

 

 

Check Also

กำหนดการเตรียมความพร้อมและแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2564