2222222222 รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล มอบทุนการศึกษา – AMS KKU

รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล มอบทุนการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ที่กรุณามอบทุนการศึกษามูลค่า 18,000 บาทให้กับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

Check Also

กิจกรรม FHU-KKU Online International Exchange Program 2021

วันที่ 5-6 ตุลา …