ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล “Outstanding Poster Award” ในการประชุมระดับนานาชาติ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุม The 5th Allied Health Sciences International Symposium on Zoom ใน Theme: Healthcare Challenges in the Fourth …

Read More »